گالری گالری

اخبار اخبار

حمایت از پایان نامه های دانشجویی دارای ایده بازار پسند

شناسه : 18718957

 

 

دوست دارید کارآفرین باشید!؟؟

آیا می دانید برخی از صنایع و کسب و کارهای بزرگ امروز حاصل تجاری سازی یافته های یک پایان نامه بوده است؟

موضوع پایان نامه خود را هدفمند و براساس یک ایده بازار پسند انتخاب کنید.

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با حمایت های مالی و ایجاد فرصت های توانمندسازی به شما کمک می کند پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه کسب و کار مستقل خود را بنیان گذاری و برای  آینده خود و کشور ثروت آفرینی و فن آفرینی کنید.

فرصت ثبت نام و ظرفیت پذیرش ما محدود است.


فراخوان فراخوان

حمایت پارک علم و فناوری از ایده‌های فناورانه دانشجویان
پارک علم و فناوری دانشگاه، در راستای حمایت از ایجاد کسب‌وکارهای فناورانه حاصل از فعالیت‌های علمی در دانشگاه تهران...
فراخوان پذیرش در برنامه شکوفایی
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای مأموریت حمایت از ایجاد کسب و کارهای...
رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مراسم رونمایی از 9 محصول برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان همکاری در زمینه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در کلینیک کسب و کار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مرکز تجاری سازی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای توانمند سازی هسته ها و واحدهای فناور مستقر...
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری...
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
کلیه شرکتهای متقاضیِ شرکت در فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
تجاری سازی در راستای اهداف خود و نیز از سویی با توجه به برگزاری موفقیت آمیز...