گالری گالری

اخبار اخبار

حمایت از ایده ها

شناسه : 18331598

 

" حمایت از ایده های بازار پسند دانشجویی در قالب پایان نامه "
مرحله اول ـ  پذیرش 100 ایده در برنامه شکوفایی (1)

 

نکات مهم ـ اصول و قواعد برنامه :
ایجاد کسب ‌وکارهای جدید معمولاً از یک عزم اولیه شروع می‌شود و متعاقب آن فرد سعی می‌کند با انتخاب یک ایده اولیه و تحقق آن به هدف خود یعنی ایجاد کسب‌وکار نزدیک شود. زمانی که فرد ایده‌ای را انتخاب کرد اولین سؤال این است که آیا این ایده به لحاظ فنی و اجرایی امکان‌پذیر است یا نه و چه شانسی برای ورود به بازار دارد. پاسخگویی به این سوالات اساسی نیازمند شناسایی و تحلیل بازار از یک سو و انجام فعالیت های علمی و تحقیقاتی به منظور اطمینان از امکانپذیری اجرای ایده خواهد بود. اجرای صحیح این اقدامات موجب اثبات مفهومی ایده می شود. منظور از اثبات ایده (Proof Of Concept "POF" ) فرایندی است که طی آن امکانپذیری فنی و اقتصادی ایده اثبات می شود. گواهی تثبیت ایده ""POC سندی است که نشان می دهد یک ایده، اختراع یا طرح کسب و کار از لحاظ فنی و تجاری قابلیت انجام و تبدیل شدن به یک کسب و کار را دارد.
هدف از اجرای برنامه شکوفایی (1) ـ که یکی از چهار برنامه اساسی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برای کمک به ایجاد کسب و کار های فناورانه است ـ کمک به دانشجویان برای طی موفقیت آمیز فرایند اثبات مفهومی ایده است. برنامه شکوفایی (1) یک برنامه حمایتی توانمند ساز است. در این برنامه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با اختصاص اعتباری معادل پنجاه میلیون ریال ( قابل افزایش تا هفتاد میلیون ریال) نسبت به اجرای فعالیت های ترویجی توسعه کسب و کار از یک سو و حمایت از فعالیت های تحقیقاتی مورد نیاز بری اثبات مفهومی ایده از سوی دیگر اقدام می کند.
اعتبارات تحقیقاتی اختصاص یافته در این مرحله صرفا به شرطی قابل استفاده است که تحقیقات مورد نظر در قالب یک پایان نامه دانشجویی در دانشگاه تهران قابل تعریف باشد. گرچه هدف اصلی این برنامه کمک به طی شدن اولین مرحله توسعه کسب و کار است اما افزایش جهت گیری پایان نامه های دانشجویی به سمت پایان نامه های کاربردی با هدف رفع نیازهای بازار ملی و جلوگیری از مهاجرت مغزها را می تواناز آثار مهم جانبی این برنامه برشمرد.

اعتبارات تحقیقاتی این برنامه چطور هزینه می شود؟
اعتبار تحقیقاتی این برنامه صرفا در راستای تهیه مواد و تجهیزات مصرفی و زیر نظر استاد راهنمای پروژه هزینه می شود. (در مراحل بعدی فراخوان، امکان استفاه از راهنمای مورد تایید پارک غیر از استاد راهنمای پایان نامه نیز پیش بینی خواهد شد. در اینصورت نحوه هزینه کرد متفاوت خواهد بود). در این برنامه، کلیه مواد و محصولات حاصل متعلق به دانشگاه تهران بوده و در آزمایشگاه تحقیقاتی (دانشکده) باقی می ماند. این اعتبار نمی تواند صرف هزینه های پرسنلی با خرید تجهیزات دائمی شود.

نحوه بازگشت اعتبارات چگونه است؟
اعتبارات این برنامه حمایتی از نوع اعتبار بذری (Seed Money) بوده و در صورتی که در قالب پایان نامه هزینه شود پس از خاتمه موفقیت آمیز این طرح با اعلام کتبی دانشکده کاملا تسویه می شود. در صورتی که در فراخوان های بعدی اجرای برنامه در قالب پایان نامه در دانشگاه تهران نباشد تسویه اعتبارات مطابق ضوابط اعتبارات رشدی خواهد بود.

مالکیت معنوی نتایج طرح تحقیقاتی متعلق به کیست؟
مالکیت معنوی نتایج تحقیق در قالب برنامه شکوفایی (1) تابع ضوابط عمومی دانشگاه تهران در خصوص پایان نامه است و حمایت مالی از ایده در این برنامه حق جداگانه ای برای پارک دانشگاه تهران ایجاد نخواهد کرد. ( در فراخوان های آتی در صورتی که اجرای برنامه در قالب پایان نامه در دانشگاه تهران نباشد مالکیت معنوی تابع ضوابط مالکیت معنوی طرح های تحقیقاتی حمایتی پارک خواهد بود)

  ثبت نام ...


 


فراخوان فراخوان

حمایت پارک علم و فناوری از ایده‌های فناورانه دانشجویان
پارک علم و فناوری دانشگاه، در راستای حمایت از ایجاد کسب‌وکارهای فناورانه حاصل از فعالیت‌های علمی در دانشگاه تهران...
فراخوان پذیرش در برنامه شکوفایی
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای مأموریت حمایت از ایجاد کسب و کارهای...
رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مراسم رونمایی از 9 محصول برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان همکاری در زمینه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در کلینیک کسب و کار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مرکز تجاری سازی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای توانمند سازی هسته ها و واحدهای فناور مستقر...
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری...
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
کلیه شرکتهای متقاضیِ شرکت در فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
تجاری سازی در راستای اهداف خود و نیز از سویی با توجه به برگزاری موفقیت آمیز...