گالری گالری

اخبار اخبار

جلسه نحوه ی برگزاری مسابقات عملی دانشجویی با دو نفر از اعضای محترم علمی دانشگاه تهران

شناسه : 65868499

 

جلسه تشریح برنامه ها و حمایت های پارک علم و فناوری از مسابقات عملی-  دانشجویی مورد درخواست دو تن از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران در پارک علم و فناوری برگزار شد. در این جلسه نحوه ی برگزاری مسابقات، حمایت های پارک علم و فناوری و کاربرگ های لازم در راستای دستورالعمل های مربوطه بطور کامل تشریح شد و به سوالات متقاضیان پاسخ داده شد.مسابقات عملی دانشجویی در حوزه های مرتبط با کسب و کار و فناوری درقالب برنامه جوانه مورد حمایت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران خواهند بود.


فراخوان فراخوان

حمایت پارک علم و فناوری از ایده‌های فناورانه دانشجویان
پارک علم و فناوری دانشگاه، در راستای حمایت از ایجاد کسب‌وکارهای فناورانه حاصل از فعالیت‌های علمی در دانشگاه تهران...
فراخوان پذیرش در برنامه شکوفایی
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای مأموریت حمایت از ایجاد کسب و کارهای...
رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مراسم رونمایی از 9 محصول برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان همکاری در زمینه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در کلینیک کسب و کار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مرکز تجاری سازی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای توانمند سازی هسته ها و واحدهای فناور مستقر...
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری...
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
کلیه شرکتهای متقاضیِ شرکت در فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
تجاری سازی در راستای اهداف خود و نیز از سویی با توجه به برگزاری موفقیت آمیز...