گالری گالری

اخبار اخبار

جلسه با انجمن علمی مهندسی شیمی – پلیمر دانشگاه تهران

شناسه : 67475984

 

 

جلسه هم اندیشی و تشریح برنامه های حمایتی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از انجمن های علمی دانشجویی با حضور یک تن از اعضای انجمن علمی دانشجویی مهندسی شیمی- پلیمر در پارک علم و فناوری برگزار شد.  در این جلسه حمایت پارک علم و فناوری از فعالیت های انجمن های علمی دانشجویان دانشگاه تهران در قالب برنامه "جوانه"  تشریح و در خصوص نحوه همکاری و حمایت از فعالیت ها و  نشریات دانشجویی مذاکره شد. همچنین طبق درخواست انجمن مهندسی شیمی از پارک علم و فناوری در خصوص جزییات تورهای بازدید از صنعت در برنامه جوانه، حمایت های مالی و معنوی در برنامه جوانه و امکان برگزاری کارگاه های توانمندسازی به صورت تعامل دوجانبه بحث و تبادل نظر شد.


فراخوان فراخوان

رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مراسم رونمایی از 9 محصول برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان همكاري در زمينه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در كلينيك كسب و كار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مركز تجاري سازي پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي توانمند سازي هسته ها و واحدهاي فناور مستقر...
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری...
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
کلیه شرکتهای متقاضیِ شرکت در فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
تجاری سازی در راستای اهداف خود و نیز از سویی با توجه به برگزاری موفقیت آمیز...
فراخوان پذیرش در برنامه شكوفايي دو
پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي مأموريت حمايت از ايجاد كسب و كارهاي...