گالری گالری

اخبار اخبار

تماس با همکاران ارزیابی

شناسه : 21152211

 

 
 
1-   آقاي مهدي جمالي
 
(كارشناس ارزيابي و پذيرش شركتهاي حوزه  هوا فضا، مكانيك، اپتيك، الكترونيك و مكاترونيك، علوم و فناوري ساختمان و عمران) 
 
ایمیل: admission5@stp.ut.ac.ir
(داخلي 112) 88220700 : تلفن
 
 
2- آقاي غلامرضا رهنما
 
(كارشناس ارزيابي و پذيرش شركتهاي حوزه فناوري نانو و مواد پيشرفته، زيست فناوري و مهندسي پزشكي، انرژي و محيط زيست، صنايع غذايي و دارويي و علوم كشاورزي و منابع طبيعي)
 
ایمیل: admission3@stp.ut.ac.ir
 
 (داخلي 136) 88220700  : تلفن
 
3- آقاي امير فتاح ضيايي
 
(كارشناس ارزيابي و پذيرش شركتهاي حوزه فناوري اطلاعات، علوم ارتباطات و كنترل، علوم زمين و صنايع نفت، علوم انساني و فناوري هاي نرم)
 
ایمیل: admission2@stp.ut.ac.ir
(داخلي 134) 88220700 : تلفن
 

فراخوان فراخوان

فراخوان پذیرش در برنامه شكوفايي
پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي مأموريت حمايت از ايجاد كسب و كارهاي...
رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مراسم رونمایی از 9 محصول برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان همكاري در زمينه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در كلينيك كسب و كار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مركز تجاري سازي پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي توانمند سازي هسته ها و واحدهاي فناور مستقر...
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری...
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
کلیه شرکتهای متقاضیِ شرکت در فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
تجاری سازی در راستای اهداف خود و نیز از سویی با توجه به برگزاری موفقیت آمیز...