گالری گالری

اخبار اخبار

تعاریف و اصطلاحات مرتبط با اختراع/نوآوری

شناسه : 22405077

 

اختراع (Invention)
محصول یا فرآیندی است که راه نوینی را جهت انجام کاری ارائه داده و یا راه حل فنی جدیدی را برای حل مشکلی پیشنهاد می‌کند.
 
اختراع کوچک (Utility Models) 
اختراع کوچک اختراعی است که تمام الزامات قابلیت ثبت اختراع را ندارد ولی دارای استفاده صنعتی است.
 
نوآوری (Innovation)
نوآوری یعنی تبدیل اختراع به محصول یا فرآیند بازار پسند. به عبارت دیگر نوآوری بهره برداری موفقیت آمیز از ایده های نو است.
 
تحقیق بنیادی (Fundamental research)
عبارت است از تحقیق طراحی شده برای ایجاد درک نوینی از اصول و فرایندهای اساسی و اصلی.
 
تحقیق کاربردی (Applied research)
عبارت است از تحقیقی که برای ایجاد (خلق) فناوری جدید طراحی می شود.
 
حق انحصاری اثر (Copyright)
حق انحصاری اثر عبارت است از حقوق اعطا شده به پدیدآورندگان آثار و کارهای ادبی و هنری.
 
حق ثبت اختراع (Patent)
پتنـت، حــق انحصاری اسـت کـه در قبـال اختـراع ثبت شده به مختـــرع یا نمـایندة قانونی او اعــطا (grant) می‌شود.
 
علائم تجاری (Trademarks)
علامت تجاری، نشانه شاخصی است که معرف کالاها یا خدمات معین ایجاد شده توسط شخص یا شرکت خاصی است.
 
علائم جغرافیایی (Geographical Indications)
علامت جغرافیایی نشانه ای مشخص برای کالاهایی که مبدا جغرافیایی ویژه¬ای دارند و دارای کیفیت یا اعتباری هستند که ناشی از خاستگاه آن هاست.
 
طراحی های صنعتی (Industrial Designs)
طراحی صنعتی، طراحی است که برای ورود کالا به عرصه تولید صنعتی و به منظور جلب مشتری پیاده سازی می شود. این طرح جنبه تزئینی یا زیبایی شناسی کالا را نشان می دهد. طرح می تواند شامل خصوصیات سه بعدی مثل شکل کالا یا خصوصیات دو بعدی مانند الگو، خطوط و رنگ باشد.   
 
مالکیت فکری (Intellectual Property)
حقوق قانونی منتج از فعالیت ذهنی و فکری در زمینه های صنعتی، علمی، ادبی و هنری، حقوق مالکیت فکری که شامل دو بخش است:
 
1. مالکیت صنعتی :  Industrial Property
مالکیت صنعتی دربرگیرنده اختراعات، طراحی های صنعتی، علائم تجاری و خدماتی، نام های تجاری،‌ نشانه های جغرافیایی مبدأ‌ کالا و حمایت علیه رقابت غیر منصفانه است.   
 
2. حق انحصاری اثر   Copyright
حقوق پدید آورندگان آثار ادبی و هنری
 
 

فراخوان فراخوان

حمایت پارک علم و فناوری از ایده‌های فناورانه دانشجویان
پارک علم و فناوری دانشگاه، در راستای حمایت از ایجاد کسب‌وکارهای فناورانه حاصل از فعالیت‌های علمی در دانشگاه تهران...
فراخوان پذیرش در برنامه شکوفایی
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای مأموریت حمایت از ایجاد کسب و کارهای...
رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مراسم رونمایی از 9 محصول برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان همکاری در زمینه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در کلینیک کسب و کار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مرکز تجاری سازی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای توانمند سازی هسته ها و واحدهای فناور مستقر...
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری...
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
کلیه شرکتهای متقاضیِ شرکت در فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
تجاری سازی در راستای اهداف خود و نیز از سویی با توجه به برگزاری موفقیت آمیز...