گالری گالری

اخبار اخبار

تصاويری از حركت و انقلاب مردم ايران تحت رهبری امام‌خمينی(ره)

شناسه : 36519311
تصاويری از حركت و انقلاب مردم ايران تحت رهبری امام‌خمينی(ره) 7 تصاويری از حركت و انقلاب مردم ايران تحت رهبری امام‌خمينی(ره)6 تصاويری از حركت و انقلاب مردم ايران تحت رهبری امام‌خمينی(ره)4 تصاويری از حركت و انقلاب مردم ايران تحت رهبری امام‌خمينی(ره)3 تصاويری از حركت و انقلاب مردم ايران تحت رهبری امام‌خمينی(ره)2 تصاويری از حركت و انقلاب مردم ايران تحت رهبری امام‌خمينی(ره)1 تصاويری از حركت و انقلاب مردم ايران تحت رهبری امام‌خمينی(ره)

فراخوان فراخوان

فراخوان پذیرش در برنامه شكوفايي
پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي مأموريت حمايت از ايجاد كسب و كارهاي...
رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مراسم رونمایی از 9 محصول برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان همكاري در زمينه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در كلينيك كسب و كار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مركز تجاري سازي پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي توانمند سازي هسته ها و واحدهاي فناور مستقر...
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری...
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
کلیه شرکتهای متقاضیِ شرکت در فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
تجاری سازی در راستای اهداف خود و نیز از سویی با توجه به برگزاری موفقیت آمیز...