گالری گالری

اخبار اخبار

تسویه حساب شرکت

شناسه : 23874926

 

شرکت بعد از اتمام مدت استقرار (پایان یا فسخ قرارداد)، می بایست برای تسویه حساب با پارک اقدام نماید.

قرارداد استقرار شرکت من تمام شده است. برای تسویه حساب با پارک باید چه کاری انجام دهم؟

 

1- کلیه اموال شرکت را از پارک خارج کنید.

مطابق گردش کار مربوطه (اطلاعات بیشتر...)

2- اموال پارک و فضای در اختیار شرکت را به پارک تحویل دهید.

(تاریخ تحویل فضا به پارک، به عنوان پایان اجاره محل در نظر گرفته می شود.)

     *مراجعه حضوری به ساختمان شماره یک اتاق 233

     *تلفن کارشناس مربوطه 88220700-3 داخلی 118

3- گزارش عملکرد شرکت را به مرکز رشد تحویل دهید.

     دریافت فایل

4- یک هفته بعد از تحویل اتاق، به کارشناس پشتیبانی واحدهای فناور برای تسویه حساب مراجعه نمایید.

(صدور گواهی تسویه حساب، به منزله تسویه حساب نهایی با پارک می باشد)

     *مراجعه حضوری به ساختمان شماره یک اتاق 129

     *تلفن کارشناس مربوطه 88220700-3 داخلی 130 و       145 

5- برای اطلاع از زمان بندی تسویه حساب، گردش کار را مطالعه کنید.

    دریافت فایل

 

فراخوان فراخوان

حمایت پارک علم و فناوری از ایده‌های فناورانه دانشجویان
پارک علم و فناوری دانشگاه، در راستای حمایت از ایجاد کسب‌وکارهای فناورانه حاصل از فعالیت‌های علمی در دانشگاه تهران...
حمایت پارک علم و فناوری از ایده‌های فناورانه دانشجویان
پارک علم و فناوری دانشگاه، در راستای حمایت از ایجاد کسب‌وکارهای فناورانه حاصل از فعالیت‌های علمی در دانشگاه تهران...
فراخوان پذیرش در برنامه شکوفایی
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای مأموریت حمایت از ایجاد کسب و کارهای...
رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مراسم رونمایی از 9 محصول برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان همکاری در زمینه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در کلینیک کسب و کار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مرکز تجاری سازی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای توانمند سازی هسته ها و واحدهای فناور مستقر...
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری...
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
کلیه شرکتهای متقاضیِ شرکت در فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
تجاری سازی در راستای اهداف خود و نیز از سویی با توجه به برگزاری موفقیت آمیز...