گالری گالری

اخبار اخبار

برگزاری جلسه معرفی حمایتهای تشویقی-برنامه شکوفایی یک در پارک علم و فناوری

شناسه : 67539872

 

جلسه معرفی حمایتهای تشویقی-برنامه شکوفایی یک پارک علم و فناوری با حضور داوران (دکتر ناصر معصومی، دکتر علیرضا عباسی و دکتر ماهیار سلطانی) و استادان راهنما (دکتر سید فرشید چینی و دکتر رضا صالحی) و دانشجویان برنامه شکوفایی یک روز سه شنبه 2 آذرماه در ساختمان شماره یک پارک علم و فناوری برگزار شد.

در این نشست دکتر صدیق رئیس پارک علم و فناوری به تشریح حمایت های پارک از ایده های برگزیده در قالب برنامه شکوفایی دو و توضیح نحوه ادامه کار هسته های شکوفایی یک پرداختند.


همچنین گزارش مختصری از نحوه اجرای برنامه شکوفایی یک، کارگاههای توانمند سازی، ارزیابی میان دوره، ارزیابی پایان دوره و مسابقه دستاوردهای نهایی توسط مرکز کارآفرینی ارائه شد.


در ادامه ضمن پرسش و پاسخ، از کلیه اعضای حاضر در جلسه درخواست شد تا نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص بهبود فرآیندهای برنامه شکوفایی یک و دو پارک ارائه نمایند.
 


فراخوان فراخوان

فراخوان پذیرش شرکت های فناور رشدی
فراخوان پذیرش شرکت های فناور رشدی
فراخوان پذیرش شرکت های فناور رشدی جهت استقرار در ساختمان های واقع در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی شهر کرج، پردیس ابوریحان(پاکدشت)، پردیس کاسپین و فومن...
فرخوان برنامه شکوفایی یک
فرخوان برنامه شکوفایی یک
برنامه شکوفایی یک با هدف حمایت، جهت گیری پایان نامه ها به سمت موضوعات کاربردی و ارتقای توانمندی دانشجویان در جذب منابع مالی برگزار می شود.
فراخوان پذیرش شرکت های فناور در حال توسعه
فراخوان پذیرش شرکت های فناور در حال توسعه
فراخوان پذیرش شرکت های فناور در حال توسعه جهت استقرار در ساختمان های واقع در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی شهر کرج، پردیس ابوریحان(پاکدشت)، پردیس کاسپین و فومن
حمایت پارک علم و فناوری از ایده‌های فناورانه دانشجویان
حمایت پارک علم و فناوری از ایده‌های فناورانه دانشجویان
پارک علم و فناوری دانشگاه، در راستای حمایت از ایجاد کسب‌وکارهای فناورانه حاصل از فعالیت‌های علمی در دانشگاه تهران...
فراخوان  پذیرش در  برنامه شکوفایی
فراخوان پذیرش در برنامه شکوفایی
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای مأموریت حمایت از ایجاد کسب و کارهای...
رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مراسم رونمایی از 9 محصول برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان همکاری در زمینه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در کلینیک کسب و کار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
فراخوان همکاری در زمینه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در کلینیک کسب و کار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مرکز تجاری سازی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای توانمند سازی هسته ها و واحدهای فناور مستقر...
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری...
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
کلیه شرکتهای متقاضیِ شرکت در فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
تجاری سازی در راستای اهداف خود و نیز از سویی با توجه به برگزاری موفقیت آمیز...