گالری گالری

اخبار اخبار

برنامه فن بازار پارک علم و فن آوری دانشگاه تهران

شناسه : 64259358

 

پارک تهران در برنامه سال 1395 خود سه برنامه فن بازار را در نظر گرفته است که این فن بازارها به همراه برنامه رونمائی از محصولات خواهند بود. همچنین پارک به منظور ترویج و توسعه برنامه های بازاریابی شرکت های مستقر در پارک؛ درصدد ایجاد فن بازار مجازی در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران می باشد. متعاقباَ محصولات و خدمات شرکتهای مستقر که قابلیت ارائه در فن بازار مجازی دارند را در همین بخش ارائه خواهیم نمود. فن بازار مجازی پارک حاوی اطلاعاتی همچون معرفی شرکت های مستقر در پارک ،حوزه های فناوری آن ها ، محصولات فناورانه در هر حوزه،  پيشنهاد فناوري و تقاضاي فناوري ، متخصصين و خدمات تخصصي فناوري خواهد بود.
سرمایه گزاران و یا خریداران محصولات فناورانه می توانند با مراجعه به فن بازار مجازی از آخرین اطلاعات محصولات و خدمات شرکت ها، در جهت تعامل و همکاری با آن ها مطلع شوند.

 


 


فراخوان فراخوان

فراخوان پذیرش در برنامه شكوفايي
پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي مأموريت حمايت از ايجاد كسب و كارهاي...
رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مراسم رونمایی از 9 محصول برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان همكاري در زمينه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در كلينيك كسب و كار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مركز تجاري سازي پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي توانمند سازي هسته ها و واحدهاي فناور مستقر...
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری...
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
کلیه شرکتهای متقاضیِ شرکت در فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
تجاری سازی در راستای اهداف خود و نیز از سویی با توجه به برگزاری موفقیت آمیز...