گالری گالری

اخبار اخبار

انواع پذیرش و استقرار

شناسه : 22344471
 
شرکتها و واحدهای پذیرش شده، میتوانند به صورت یکی از اقسام ذیل در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مستقر شوند:
1- استقرار در ساختمان های چند مستأجره پارک و شعبه های مرکز رشد
2- استقرار در بخش اراضی(فضاهای دانشگاه تهران - ویژه اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه تهران)
فرآیند پذیرش و استقرار شرکتها و واحدهای متقاضی شامل مراحل اصلی به شرح ذیل است:
1- بررسی اولیه
2- ارزیابی تخصصی کارگروه
3- در صورت تأیید پذیرش انجام مراحل استقرار
تمامی تلاش همکاران پارک بر آنست که این فرآیند 1.5 الی 2 ماه به طول بیانجامد که البته بخشی از آن به میزان همکاری شرکتهای محترم در ارسال به موقع مدارک و مستندات وابسته خواهد بود.
مدل ارزیابی پذیرش
مدل ارزیابی واحدهای فناور دارای سه بخش اصلی به شرح زیر است که در هر یک ترکیبی از شاخص های کمی و کیفی قرار گرفته اند:
توان فنی/فناوری
توان نیروی انسانی
توان مالی
 

فراخوان فراخوان

فراخوان پذیرش شرکت های فناور در حال توسعه
فراخوان پذیرش شرکت های فناور در حال توسعه
فراخوان پذیرش شرکت های فناور در حال توسعه جهت استقرار در ساختمان های واقع در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی شهر کرج، پردیس ابوریحان(پاکدشت)، پردیس کاسپین و فومن
فراخوان پذیرش شرکت های فناور رشدی
فراخوان پذیرش شرکت های فناور رشدی
فراخوان پذیرش شرکت های فناور رشدی جهت استقرار در ساختمان های واقع در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی شهر کرج، پردیس ابوریحان(پاکدشت)، پردیس کاسپین و فومن...
فرخوان برنامه شکوفایی یک
فرخوان برنامه شکوفایی یک
برنامه شکوفایی یک با هدف حمایت، جهت گیری پایان نامه ها به سمت موضوعات کاربردی و ارتقای توانمندی دانشجویان در جذب منابع مالی برگزار می شود.
حمایت پارک علم و فناوری از ایده‌های فناورانه دانشجویان
حمایت پارک علم و فناوری از ایده‌های فناورانه دانشجویان
پارک علم و فناوری دانشگاه، در راستای حمایت از ایجاد کسب‌وکارهای فناورانه حاصل از فعالیت‌های علمی در دانشگاه تهران...
فراخوان  پذیرش در  برنامه شکوفایی
فراخوان پذیرش در برنامه شکوفایی
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای مأموریت حمایت از ایجاد کسب و کارهای...
رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مراسم رونمایی از 9 محصول برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان همکاری در زمینه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در کلینیک کسب و کار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
فراخوان همکاری در زمینه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در کلینیک کسب و کار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مرکز تجاری سازی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای توانمند سازی هسته ها و واحدهای فناور مستقر...
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری...
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
کلیه شرکتهای متقاضیِ شرکت در فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
تجاری سازی در راستای اهداف خود و نیز از سویی با توجه به برگزاری موفقیت آمیز...