گالری گالری

اخبار اخبار

اعلام نتایج متقاضیان پذیرش پارک علم و فناوری در دوره شکوفایی 2

شناسه : 47873445

 

از میان 35 طرح متقاضی پذیرش، با توجه به انجام فرآیندهای داوری فنی و کسب و کار و بررسی در کارگروه های ارزیابی و پذیرش 21 طرح (11 طرح پذیرش مشروط در شکوفایی2 و 10 طرح پذیرش در شکوفایی1) موفق به پذیرش در دوره شکوفایی یک و دو پارک علم و فناوری دانشگاه تهران شدند.


32% از طرح های متقاضیان مربوط به دانشکده علوم و فنون نوین، 20% از طرح ها مربوط به پردیس ابوریحان، 17% از طرح ها مربوط به پردیس فنی، 14% از طرح ها مربوط به پردیس علوم و 17%  از طرح ها مربوط به سایر دانشکده ها و مراکز دانشگاه تهران می باشند.
همچنین از 21 طرح پذیرفته شده، 34% از دانشکده علوم و فنون نوین، 24% از پردیس فنی، 19% پردیس علوم، 19% پردیس ابوریحان و 4 % از دانشکده تربیت بدنی می باشند.

 


فراخوان فراخوان

فراخوان پذیرش شرکت های فناور در حال توسعه
فراخوان پذیرش شرکت های فناور در حال توسعه جهت استقرار در ساختمان های واقع در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی شهر کرج، پردیس ابوریحان(پاکدشت)، پردیس کاسپین و فومن
فراخوان پذیرش شرکت های فناور رشدی
فراخوان پذیرش شرکت های فناور رشدی جهت استقرار در ساختمان های واقع در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی شهر کرج، پردیس ابوریحان(پاکدشت)، پردیس کاسپین و فومن...
حمایت پارک علم و فناوری از ایده‌های فناورانه دانشجویان
پارک علم و فناوری دانشگاه، در راستای حمایت از ایجاد کسب‌وکارهای فناورانه حاصل از فعالیت‌های علمی در دانشگاه تهران...
فراخوان پذیرش در برنامه شکوفایی
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای مأموریت حمایت از ایجاد کسب و کارهای...
رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مراسم رونمایی از 9 محصول برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان همکاری در زمینه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در کلینیک کسب و کار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مرکز تجاری سازی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای توانمند سازی هسته ها و واحدهای فناور مستقر...
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری...
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
کلیه شرکتهای متقاضیِ شرکت در فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
تجاری سازی در راستای اهداف خود و نیز از سویی با توجه به برگزاری موفقیت آمیز...