گالری گالری

اخبار اخبار

اعلام نتایج فراخوان پذیرش پارک علم و فناوری در دوره توسعه

شناسه : 39655224

با توجه به انجام فرآیندهای داوری فنی و کسب و کار و بررسی در کارگروه های پذیرش و ارزیابی از میان 32 شرکت متقاضی 20 شرکت (6 شرکت پذیرش قطعی و 14 شرکت پذیرش مشروط)   موفق به پذیرش در دوره توسعه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران شدند.
شرکتهای اندیشه سازان سلامت پارسیان، داهیان پزشکی پیشرو، پرورش داده ها، فکور، نیک تک فن آوری و بهار نارنج عطر گل یاس موفق به اخذ پذیرش قطعی جهت حضور در دوره توسعه پارک شدند.
شرکتهای چارگون، پیشگام تجهیز بنیان، پیشگامان فناوری آسیا، داده پردازی وندا، فراداده رایانه سورنا، سبحان پایا پند، کیمیا سبز آور، فرا سنج ابزار، حساب رایان پارس، توربین ارکان ایرانیان، آرشام ماشین فرزام، مایا اسلیم آریا، ویرا فن آوران شمس و هوداک طب بصورت مشروط موفق به اخذ پذیرش در دوره توسعه شدند. کلیه شرکتهای مشروط می توانند پس از تحقق شروط مورد نظر، جهت انجام مراحل اداری به مرکز توسعه مراجعه نمایند.

 


فراخوان فراخوان

حمایت پارک علم و فناوری از ایده‌های فناورانه دانشجویان
پارک علم و فناوری دانشگاه، در راستای حمایت از ایجاد کسب‌وکارهای فناورانه حاصل از فعالیت‌های علمی در دانشگاه تهران...
حمایت پارک علم و فناوری از ایده‌های فناورانه دانشجویان
پارک علم و فناوری دانشگاه، در راستای حمایت از ایجاد کسب‌وکارهای فناورانه حاصل از فعالیت‌های علمی در دانشگاه تهران...
فراخوان پذیرش در برنامه شکوفایی
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای مأموریت حمایت از ایجاد کسب و کارهای...
رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مراسم رونمایی از 9 محصول برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان همکاری در زمینه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در کلینیک کسب و کار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مرکز تجاری سازی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای توانمند سازی هسته ها و واحدهای فناور مستقر...
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری...
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
کلیه شرکتهای متقاضیِ شرکت در فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
تجاری سازی در راستای اهداف خود و نیز از سویی با توجه به برگزاری موفقیت آمیز...