گالری گالری

اخبار اخبار

اعلام نتایج طراحی نماد تجاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 28 آذرماه

شناسه : 32370676

 

به اطلاع راه یافتگان مرحله دوم طراحی نماد تجاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران می رساند:

هدف پارک از فراخوان مورد نظر ارائه فرصت به دانشجویان عزیز خصوصا در گرایش هنر برای ارائه طرح و اثبات خود بود. متاسفانه طرح های ارسالی به هیچ وجه از کیفیت فاخر مورد توقع برای استفاده بعنوان نماد تجاری پارک برخوردار نبوده و عمدتا طرح هایی ساده و اولیه به شمار می رود. این موضوع فرآیند انتخاب مناسب را با مشکل مواجه خواهد ساخت.
از سویی با توجه به زحمات کشیده شده پارک خود را مکلف به انتخاب ایده های برتر و اعطای جوایز می داند. اخیراً با تغییر در دستورالعمل مربوطه مقرر گردید طرح های اول تا سوم انتخاب شده و جواِیز آنها اعطا شود. لیکن نماد نهایی با استفاده از ایده های طرح ها از طریق اجرای یک کار حرفه ای تولید خواهد شد. با عنایت به موارد فوق انشاالله نتایج  مسابقه فوق روز شنبه مورخ 28 آذرماه اعلام خواهد شد.

 


فراخوان فراخوان

حمایت پارک علم و فناوری از ایده‌های فناورانه دانشجویان
پارک علم و فناوری دانشگاه، در راستای حمایت از ایجاد کسب‌وکارهای فناورانه حاصل از فعالیت‌های علمی در دانشگاه تهران...
حمایت پارک علم و فناوری از ایده‌های فناورانه دانشجویان
پارک علم و فناوری دانشگاه، در راستای حمایت از ایجاد کسب‌وکارهای فناورانه حاصل از فعالیت‌های علمی در دانشگاه تهران...
فراخوان پذیرش در برنامه شکوفایی
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای مأموریت حمایت از ایجاد کسب و کارهای...
رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مراسم رونمایی از 9 محصول برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان همکاری در زمینه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در کلینیک کسب و کار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مرکز تجاری سازی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای توانمند سازی هسته ها و واحدهای فناور مستقر...
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری...
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
کلیه شرکتهای متقاضیِ شرکت در فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
تجاری سازی در راستای اهداف خود و نیز از سویی با توجه به برگزاری موفقیت آمیز...