گالری گالری

اخبار اخبار

اعلام نتايج متقاضيان پذيرش پارك علم و فناوري در دوره شكوفايي 2

شناسه : 47873445

 

از ميان 35 طرح متقاضي پذيرش، با توجه به انجام فرآيندهاي داوري فني و كسب و كار و بررسي در كارگروه هاي ارزيابي و پذيرش 21 طرح (11 طرح پذيرش مشروط در شكوفايي2 و 10 طرح پذيرش در شكوفايي1) موفق به پذيرش در دوره شكوفايي يك و دو پارك علم و فناوري دانشگاه تهران شدند.


32% از طرح هاي متقاضيان مربوط به دانشكده علوم و فنون نوين، 20% از طرح ها مربوط به پرديس ابوريحان، 17% از طرح ها مربوط به پرديس فني، 14% از طرح ها مربوط به پرديس علوم و 17%  از طرح ها مربوط به ساير دانشكده ها و مراكز دانشگاه تهران مي باشند.
همچنين از 21 طرح پذيرفته شده، 34% از دانشكده علوم و فنون نوين، 24% از پرديس فني، 19% پرديس علوم، 19% پرديس ابوريحان و 4 % از دانشكده تربيت بدني مي باشند.

 


فراخوان فراخوان

رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مراسم رونمایی از 9 محصول برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان همكاري در زمينه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در كلينيك كسب و كار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مركز تجاري سازي پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي توانمند سازي هسته ها و واحدهاي فناور مستقر...
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری...
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
کلیه شرکتهای متقاضیِ شرکت در فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
تجاری سازی در راستای اهداف خود و نیز از سویی با توجه به برگزاری موفقیت آمیز...
فراخوان پذیرش در برنامه شكوفايي دو
پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي مأموريت حمايت از ايجاد كسب و كارهاي...