گالری گالری

اخبار اخبار

اعلام نتايج فراخوان پذيرش پارك علم و فناوري در دوره توسعه

شناسه : 39655224

با توجه به انجام فرآيندهاي داوري فني و كسب و كار و بررسي در كارگروه هاي پذيرش و ارزيابي از ميان 32 شركت متقاضي 20 شركت (6 شركت پذيرش قطعي و 14 شركت پذيرش مشروط)   موفق به پذيرش در دوره توسعه پارك علم و فناوري دانشگاه تهران شدند.
شركتهاي انديشه سازان سلامت پارسيان، داهيان پزشكي پيشرو، پرورش داده ها، فكور، نيك تك فن آوري و بهار نارنج عطر گل ياس موفق به اخذ پذيرش قطعي جهت حضور در دوره توسعه پارك شدند.
شركتهاي چارگون، پيشگام تجهيز بنيان، پيشگامان فناوري آسيا، داده پردازي وندا، فراداده رايانه سورنا، سبحان پايا پند، كيميا سبز آور، فرا سنج ابزار، حساب رايان پارس، توربين اركان ايرانيان، آرشام ماشين فرزام، مايا اسليم آريا، ويرا فن آوران شمس و هوداك طب بصورت مشروط موفق به اخذ پذيرش در دوره توسعه شدند. كليه شركتهاي مشروط مي توانند پس از تحقق شروط مورد نظر، جهت انجام مراحل اداري به مركز توسعه مراجعه نمايند.

 


فراخوان فراخوان

فراخوان پذیرش در برنامه شكوفايي
پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي مأموريت حمايت از ايجاد كسب و كارهاي...
رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مراسم رونمایی از 9 محصول برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان همكاري در زمينه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در كلينيك كسب و كار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مركز تجاري سازي پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي توانمند سازي هسته ها و واحدهاي فناور مستقر...
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری...
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
کلیه شرکتهای متقاضیِ شرکت در فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
تجاری سازی در راستای اهداف خود و نیز از سویی با توجه به برگزاری موفقیت آمیز...