گالری گالری

اخبار اخبار

اعلام زمان کارگاه های باقیمانده برنامه شکوفایی یک

شناسه : 22210859
به اطلاع دانشجویان محترم پذیرفته شده در برنامه شکوفایی (1) می رساند آخرین جلسه کارگاه طراحی و تدوین طرح کسب
 
و کار (Business Plan)  روز سه شنبه 94/6/10 ساعت 14 الی 18 برگزار خواهد شد.
 
همچنین کارگاه حسابداری شرکت های بازرگانی مطابق برنامه زیر برگزار خواهد شد:
 
**جلسه اول :  یکشنبه 94/6/15   ساعت 8 الی 12
 

**جلسه دوم:     دوشنبه 94/6/16    ساعت  8 الی 12

**جلسه سوم:  سه شنبه 94/6/17  ساعت 8 الی 12

 
 
 
 توجه: مجددا تاکید می گردد حضور در تمامی کارگاه های برنامه شکوفایی (1) برای تمامی پذیرفته شدگان همایش
 
پرواز ایده ها الزامی است. عدم حضور یا غیبت حتی یک جلسه موجب محرومیت از حمایت های این برنامه خواهد شد.

فراخوان فراخوان

حمایت پارک علم و فناوری از ایده‌های فناورانه دانشجویان
پارک علم و فناوری دانشگاه، در راستای حمایت از ایجاد کسب‌وکارهای فناورانه حاصل از فعالیت‌های علمی در دانشگاه تهران...
حمایت پارک علم و فناوری از ایده‌های فناورانه دانشجویان
پارک علم و فناوری دانشگاه، در راستای حمایت از ایجاد کسب‌وکارهای فناورانه حاصل از فعالیت‌های علمی در دانشگاه تهران...
فراخوان پذیرش در برنامه شکوفایی
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای مأموریت حمایت از ایجاد کسب و کارهای...
رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مراسم رونمایی از 9 محصول برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان همکاری در زمینه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در کلینیک کسب و کار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مرکز تجاری سازی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای توانمند سازی هسته ها و واحدهای فناور مستقر...
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری...
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
کلیه شرکتهای متقاضیِ شرکت در فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
تجاری سازی در راستای اهداف خود و نیز از سویی با توجه به برگزاری موفقیت آمیز...