گالری گالری

اخبار اخبار

اسامی مشمولین دریافت نیمه اول اعتبار تحقیق و توسعه برنامه شکوفایی(1)

شناسه : 29026809

 

اسامی مشمولین دریافت نیمه اول اعتبار تحقیق و توسعه برنامه شکوفایی(1)

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

1

مهدی

 اریانا

2

نیما

تیموری

3

عبدالرحمن

حسینی فر

4

محسن

خدادادی یزدی

5

پیام

زرین تاج

6

مریم

سیروسی

7

محمد رضا

عفت پرور

8

آمنه

 قائدرحمتی

9

حسین

 محمدی

10

سید احد

  محمدی وانانی

11

رضا

مهدوی فر

12

جواد

محمد مردادی

13

نیما

رضائی مژدهی

14

سید مجتبی

موسوی

15

فواد

 معماریان

16

محمد

 جعفری فشارکی

 

 


فراخوان فراخوان

فراخوان پذیرش در برنامه شكوفايي
پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي مأموريت حمايت از ايجاد كسب و كارهاي...
رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مراسم رونمایی از 9 محصول برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان همكاري در زمينه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در كلينيك كسب و كار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مركز تجاري سازي پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي توانمند سازي هسته ها و واحدهاي فناور مستقر...
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری...
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
کلیه شرکتهای متقاضیِ شرکت در فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
تجاری سازی در راستای اهداف خود و نیز از سویی با توجه به برگزاری موفقیت آمیز...