گالری گالری

اخبار اخبار

ارزیابی واحدهای فناور مستقر

شناسه : 22344956
 
ارزیابی واحدهای فناور مستقر به صورت سالیانه و به منظور شناخت ابعاد و زمینه های ارتقاء واحدهای فناور صورت می پذیرد.
 
مدل ارزیابی واحدهاي فناور مستقر
مدل ارزیابی مشتمل بر معیارهایی نظیر تحلیل توان نیروی انسانی، توان فنی، تحلیل ساختار و مدیریت، تحلیل فرآِیندها، تحلیل مالی و تحلیل منابع فیزیکی و غیره است.
 

فراخوان فراخوان

فراخوان پذیرش در برنامه شكوفايي
پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي مأموريت حمايت از ايجاد كسب و كارهاي...
رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مراسم رونمایی از 9 محصول برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان همكاري در زمينه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در كلينيك كسب و كار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مركز تجاري سازي پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي توانمند سازي هسته ها و واحدهاي فناور مستقر...
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری...
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
کلیه شرکتهای متقاضیِ شرکت در فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
تجاری سازی در راستای اهداف خود و نیز از سویی با توجه به برگزاری موفقیت آمیز...