گالری گالری

اخبار اخبار

ارزیابی عملکردی شرکت های مستقر در مرکز رشد جهت تبدیل وضعیت

شناسه : 47879745

 

ّبا اتمام زمان دوره سه ساله رشد برخی از شرکت های مستقر در مرکز رشد، بنا به اعلام آمادگی آنها جهت تبدیل وضعیت به دوره توسعه، فرآیند بررسی عملکرد آنان جهت احراز شرایط شرکت های توسعه ای آغاز گردید، که تاکنون شرکت های رشدی ذیل نسبت به تبدیل وضعیت اعلام آمادگی نموده و فرآیند ارزیابی آنها در دست بررسی می باشد و متعاقباً نتایج آنها اعلام خواهد گردید.
1-    توسعه پژوهش و اندیشه ایرسا
2-    نوآوران آذر شیمی
3-    توسعه آب محیط
4-    هنر عمران ایرانیان
5-    توپازژن کاوش

 


فراخوان فراخوان

حمایت پارک علم و فناوری از ایده‌های فناورانه دانشجویان
پارک علم و فناوری دانشگاه، در راستای حمایت از ایجاد کسب‌وکارهای فناورانه حاصل از فعالیت‌های علمی در دانشگاه تهران...
حمایت پارک علم و فناوری از ایده‌های فناورانه دانشجویان
پارک علم و فناوری دانشگاه، در راستای حمایت از ایجاد کسب‌وکارهای فناورانه حاصل از فعالیت‌های علمی در دانشگاه تهران...
فراخوان پذیرش در برنامه شکوفایی
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای مأموریت حمایت از ایجاد کسب و کارهای...
رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مراسم رونمایی از 9 محصول برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان همکاری در زمینه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در کلینیک کسب و کار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مرکز تجاری سازی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای توانمند سازی هسته ها و واحدهای فناور مستقر...
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری...
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
کلیه شرکتهای متقاضیِ شرکت در فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
تجاری سازی در راستای اهداف خود و نیز از سویی با توجه به برگزاری موفقیت آمیز...