گالری گالری

اخبار اخبار

ارزیابی عملکردی شرکت های مستقر در مركز رشد جهت تبديل وضعيت

شناسه : 47879745

 

ّبا اتمام زمان دوره سه ساله رشد برخي از شركت هاي مستقر در مركز رشد، بنا به اعلام آمادگي آنها جهت تبديل وضعيت به دوره توسعه، فرآيند بررسي عملكرد آنان جهت احراز شرايط شركت هاي توسعه اي آغاز گرديد، كه تاكنون شركت هاي رشدي ذيل نسبت به تبديل وضعيت اعلام آمادگي نموده و فرآيند ارزيابي آنها در دست بررسي مي باشد و متعاقباً نتايج آنها اعلام خواهد گرديد.
1-    توسعه پژوهش و اندیشه ایرسا
2-    نوآوران آذر شیمی
3-    توسعه آب محیط
4-    هنر عمران ایرانیان
5-    توپازژن کاوش

 


فراخوان فراخوان

رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مراسم رونمایی از 9 محصول برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان همكاري در زمينه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در كلينيك كسب و كار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مركز تجاري سازي پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي توانمند سازي هسته ها و واحدهاي فناور مستقر...
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری...
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
کلیه شرکتهای متقاضیِ شرکت در فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
تجاری سازی در راستای اهداف خود و نیز از سویی با توجه به برگزاری موفقیت آمیز...
فراخوان پذیرش در برنامه شكوفايي دو
پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي مأموريت حمايت از ايجاد كسب و كارهاي...