معرفی و پذیرش در باشگاه جوانه معرفی و پذیرش در باشگاه جوانه

برنامه جوانه به عنوان موتور محرک حرکت دانشجویان به سمت پرورش تفکر کارآفرینی و خلاقیت و به منظور ایجاد جرقه های تولید ایده برای حضور دانشجویان و دانش آموختگان در برنامه های شکوفایی و رشد و نهایتا توسعه یک کسب و کار طراحی شده است.
هدف اصلی این برنامه کمک به گسترش چارچوب های فکری دانشجویان، پرورش تفکر خلاق، افزایش مهارت آموزی و شکل گیری ایده های ایجاد کسب و کار بر پایه دانش کسب شده در حین تحصیل در دانشگاه است. پرورش ویژگی‌هایی نظیر خطرپذیری، آینده‌نگری، مهارت‌های رهبری، استقلال‌طلبی و کسب مهارت‌های تجاری مختلف، فرصت‌های کارآفرینی پیش روی دانشجویان را افزایش می‌دهد و آنان را به یک کارآفرین موفق تبدیل می کند. این ویژگی‌ها علاوه بر اینکه به عنوان توانایی ذاتی فرد محسوب می‌شوند، قابل اکتساب نیز هستند. پرورش چنین خصوصیاتی در دانشجویان دانشگاه تهران از ماموریت های مهم برنامه جوانه است.
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران اهداف این برنامه را از طریق فعالیت های زیر به انجام می رساند :

•    کارگاه ها و سمینارهای توانمند سازی
•    تورهای بازدید از صنعت
•    حمایت از مسابقات عملی دانشجویی
•    دروازه صنعت (open House)
•    کسب و کارهای دانشجویی
•    سمینارهای ترویجی