بیوگرافی معاونت اجرایی-پشتیبانی بیوگرافی معاونت اجرایی-پشتیبانی

 

اطلاعات فردی:                                                                        

نام: هاشم

نام خانوادگی: آقازاده

تاریخ تولد: 1357

اطلاعات تحصیلی:

دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی

کارشناسی مدیریت بازارگانی دانشگاه علامه طباطبایی

 دانلود رزومه