خروج اموال شرکت از پارک خروج اموال شرکت از پارک

 

شرکت ها برای خروج اموال شرکت از محوطه پارک می بایست مجوز خروج اموال دریافت کنند.

چطور اموال شرکت را از محوطه پارک خارج کنم؟

 

1- حداقل 2 روز قبل از خروج اموال، مراحل زیر را انجام دهید.

 

2- سند شماره 32 را تکمیل کنید.(حتما نماینده شرکت را معرفی کنید. لیست اموال را با دقت پر کنید.) .

 دریافت فایل

3- سند شماره 32 را به کارشناس مربوطه تحویل دهید.

(حتما امضای مدیرعامل و مهر شرکت را داشته باشد یا از طریق  ایمیل رسمی شرکت که قبلا به پارک اعلام شده استفاده نمایید.)

 * از طریق ایمیل به آدرس exe1@stp.ut.ac.ir
 * از طریق مراجعه حضوری به ساختمان شماره سه اتاق 209
 * تلفن کارشناس مربوطه 3-88220700 داخلی 127

4- برای اطلاع از زمان بندی خروج اموال، گردش کار را مطالعه کنید.

 دریافت فایل