تماس با ما تماس با ما

 

خیابان کارگر شمالی، خیابان شانزدهم، درب پردیس شمالی دانشگاه تهران، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

شماره تماس: 3-88220700

رایانامه: info@stp.ut.ac.ir

 

 

ارتباط مستقیم با ریاست پارک ارتباط مستقیم با ریاست پارک

Text to Identify