بیوگرافی معاونت توسعه فناوری بیوگرافی معاونت توسعه فناوری

اطلاعات فردی:                                                                        

نام: حسین

نام خانوادگی: شعبانعلی فمی

تاریخ تولد: 1347

اطلاعات تحصیلی:

اخذ درجه دكتري ترويج كشاورزي از دانشگاه علوم كشاورزي بنگلور هندوستان

اخذ درجه كارشناسي ارشد ترويج و آموزش كشاورزي از دانشگاه تهران

اخذ درجه كارشناسي ترويج و آموزش كشاورزي از دانشگاه تهران

رزومه