معرفی مرکز کارآفرینی معرفی مرکز کارآفرینی

موج فناوري یکی از عوامل پيشرفت در دنیای كنوني است و دستيابي به توسعه مطلوب، در گرو استفاده از ظرفيت هاي فناورانه در فرآيند تحولات علمي و اقتصادي جهاني مي باشد.
بر اساس سند چشم انداز بيست ساله توسعه، اقتصاد كشور تا سال 1404 مبتني بر دانش خواهد بود كه زيربناي آن، توليدات و صنعت دانش بنيان است كه تحقق اين امر به ايجاد و تاسيس شركت هاي دانش بنياني وابسته است كه از مراكز آموزشي و دانشگاه ها نشات گرفته اند. لذا فارغ التحصیلان دانشگاهی بایستی توانمندی های لازم را در زمینه های مختلف مرتبط با کارآفرینی و تجاری سازی محصولات و سایر امور مرتبط با تاسیس و توسعه کسب و کار تحصیل نموده باشند.
بر اساس تجربیات جهاني، پارك هاي علم و فناوري به عنوان بستر و ساختار كليدي براي دستيابي به توسعه علمي و فناوري در كشورهاي گوناگون شناخته شده است. پارك علم و فناوري دانشگاه تهران، به منظور تبديل دانش به ثروت، تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي و ايجاد شبكه فناوري بين صنعت و دانشگاه را از طريق ارائه خدمات متناسب در هر حوزه ايجاد نموده است. اين مهم با تكيه بر ظرفيت ها و توانمندي هاي دانشگاه تهران و پارك دانشگاه و در راستاي انتقال و آفرينش فناوري، ارتقاء فرهنگ نوآوري در كشور و ارتقاء تعاملات بين صنعت و دانشگاه صورت مي پذيرد. این زنجیره شامل فرایند تولید و اثبات ایده و پس از آن فعالیت عملی بر روی ایده تا رسیدن محصول به بازار و تجاری سازی آن است.
گام اول فرایند یعنی بستر سازی تولید ایده دارای بازار بالفعل یا بالقوه و پرورش و تربیت دانشجویان در این مسیر، وظیفه ی مهم مرکز کارآفرینی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران است. مرکز کارآفرینی در سال 1381 در جهت اجراي آيين نامه کاراد (طرح توسعه کارآفريني در دانشگاه هاي کشور) مصوب وزارت فرهنگ و آموزش عالي وقت، به منظور ارتقاء و توسعه فرهنگ کارآفريني در دانشگاه تهران تأسيس شده است.
می دانیم که دستیابی به مهارتها و شرایط اولیه ایجاد یک شرکت موفق به مرور و در طی فرآیندهای کار و اشتغال امکانپذیر خواهد بود. بر این اساس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، طراحی و پیاده سازی زنجیره به هم پیوسته از ایده تا بازار را در دستور کار خود دارد. بر اساس سیاستهای پارک، برگزاری برنامه های جوانه و شکوفایی (1)، شکوفایی (2) رویش، بر عهده مرکز کارآفرینی گذاشته شده است.
تمامی این برنامه ها برای دانشجویان، دانش آموختگان و اعضای هیات علمی دانشگاه تهران و با هدف توانمندسازی، ترويج و مشاوره در زمينه نوآوري و کارآفريني بنا نهاده شده اند.

 

عنوان برنامه

هدف

مخاطبان

الزامات

زمان فراخوان

جوانه

توانمند سازی دانشجویان در جهت ترویج روحیه کارآفرینی و پرورش ایده

دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تهران

ثبت نام و شرکت فعال در برنامه های باشگاه جوانه (1-کارگاههای توانمندسازی، 2-تورهای بازدید صنعت، 3-مسابقات بر مبنای دروس عملی دانشگاهی و 4-کسب و کارای دانشجویی)

مستمر

شکوفایی (1)

کمک به بلوغ ایده های فناورانه برای  تثبیت آن و ایجاد کسب و کار

پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران

شركت در فراخوان، پذيرش در برنامه پرواز ايده ها، تصويب ايده در قالب پايان نامه

فراخوان اول برنامه شکوفایی یک: اول تیر 94

فراخوان دوم برنامه شکوفایی یک: سوم آبان 94