بیوگرافی مدیر مرکز کارآفرینی بیوگرافی مدیر مرکز کارآفرینی

 

اطلاعات فردی:                                                                        

نام: بهناز

نام خانوادگی: بخشنده

تاریخ تولد: 1360

اطلاعات تحصیلی:

اخذ درجه دكتري بيوتكنولوژي از دانشگاه تهران (دكتري پيوسته)

اخذ درجه كارشناسي ارشد بيوتكنولوژي از دانشگاه تهران

اخذ درجه كارشناسي بيوتكنولوژي از دانشگاه تهران

 دانلود رزومه