اطلاعیه پارک علم و فناوری اطلاعیه پارک علم و فناوری

اعلانات اعلانات

گالری گالری

ارسال درخواست پذیرش در مرکز توسعه به همراه مستندات مورد نیاز

اخبار و رویدادها اخبار و رویدادها

رونمایی از خدمات پایه موبایلی جدید برای برنامه‌نویسی تلفن همراه توسط شرکت راهکار سرزمین هوشمند
اولین سرویس پایه‌ای و کاربردی کشور برای توسعه فضای ذخیره سازی ابری...
فراخوان پذيرش شركت هاي توسعه اي در پارك علم و فناوري دانشگاه تهران
فراخوان پذيرش شركت هاي توسعه اي در پارك علم و فناوري دانشگاه تهران
اسامی منتخبین برنامه شکوفایی یک
شرکت دانش بنیان طلوع فناوری روز ایرانیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
۲۶۰ هزار خدمت گوناگون در یک سال
۲۶۰ هزار خدمت گوناگون در یک سال