اطلاعیه های پارک علم و فناوری دانشگاه تهران اطلاعیه های پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

قوانین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران قوانین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

اخبار اخبار

برگزاری سمینار علمی - روانشناسی در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
سمینار علمی – روانشناسی نقش ارتباط پویا در حیات و سلامت سازمانی ...
عدم برگزاري هر گونه كنفرانس داخلي و خارجي توسط پارك علم و فناوري دانشگاه تهران
عدم برگزاري هر گونه كنفرانس داخلي و خارجي توسط پارك علم و فناوري دانشگاه تهران....
اولین تور بازدید از صنعت شرکت آریوژن فارمد با حضور دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد
تورهای بازدید از صنعت با هدف آشنایی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه تهران با فرایندهای کارآفرینی و فضای واقعی تولید و فروش در چارچوب برنامه "جوانه" برگزار می شود...