اطلاعیه های پارک علم و فناوری دانشگاه تهران اطلاعیه های پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

قوانین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران قوانین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

اخبار اخبار

فراخوان پذيرش پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و مرکز رشد شعبه پردیس ابوریحان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در نظر دارد به منظور حمايت از تجاري سازي محصولات/خدمات فناورانه قابل ارائه به بازار شركتهاي نوپا و افزايش هم افزايي علمي و ارتقاء فناوري، نسبت...
ضیافت افطاری شرکت های جدید الورو توسعه ای پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با مدیران پارک
دکتر محمد جعفر صدیق رئیس پارک علم و فناوری در خصوص برنامه‌هاي آتی پارك، مزایای استقرار در پارک ...
جلسه توجيهي هسته های پذيرش شده در برنامه شكوفايي دو
دکتر محمد جعفر صدیق رئیس پارک علم و فناوری جزئیات موارد مندرج در دستورالعمل و قرارداد اعطای اعتبار...
ارزیابی عملکردی شرکت های مستقر در مركز رشد جهت تبديل وضعيت
با اتمام زمان دوره سه ساله رشد برخي از شركت هاي مستقر در مركز رشد...